Thursday, November 4, 2010

Baru Sampai...Jemput Tgk ye!!!...

Lagi stok baru masuk... T-shirt Muslimah Kanak-Kanak.. Warna Beige Mix Green Stripe...

RM29.00 (4,6,8)
RM32.00 (10,12)

4 - 2
6 - 1
8 - 1
10 - 1
12 - 2